Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Ramowy program Zlotu Oddziałów PTTK "Obsza 2016"

Uczestnicy Zlotu Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego „Obsza 2016” rozpoczną listopadową autokarową podróż 19.11.2016 roku (sobota) wyruszając z Lublina do Łęcznej. Stąd po krótkim zwiedzaniu miasta nasz turystyczny szlak prowadzi wzdłuż szerokiej doliny Wieprza przez miejscowości: Milejów, Biskupice, Krasnystaw, Tarnogórę, Tarnawatkę, Tomaszów Lubelski do Obszy. Wieprz jest prawym dopływem Królowej Polskich Rzek Wisły i na całej swojej długości płynie przez teren województwa lubelskiego. Źródła ma pod Wieprzowem Tarnawackim koło Tomaszowa Lubelskiego a kończy bieg pod Dęblinem gdzie wpada do Wisły.

Czytaj więcej...

XXIV Balawka z Parasolem w 45 lecie koła "Kryza"

2 października  Zarząd Koła "Kryza" zorganizował XXIV "Jesienną Balawkę z Parasolem" zapraszając do udziału członków PTTK. Okazja była szczególna, bo w 2016r.  koło obchodzi 45 lecie swojego istnienia. Rajd rozpoczął się na "Rogatce Warszawskiej" (Rondo Honorowych Krwiodawców) od powitania rajdowiczów przez prezesa koła kol. Andrzeja Soszkę i honorowego prezesa  kol. Józefa Bednarczyka. Stąd przez malownicze Górki Czechowskie, Marysin, przecinając Dolinę Ciemięgi poprowadził do Jakubowic Konińskich kierownik rajdu kol. Roman Rodak.

Czytaj więcej...

"Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego w kulturze polskiej"

Zarząd Oddziału i Rada Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego zapraszają  do udziału w sesji "Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego w kulturze polskiej". Sesja wraz z towarzyszącymi jej wystawami kolekcjonerskimi odbędzie się  w dniu 15 października 2016r. w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Zaproszenie i szczegółowy program Sesji

Zlot Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego "Obsza 2016" - zapowiedź

W dniach 19 – 20 listopada 2016r. na terenie powiatu biłgorajskiego odbędzie się doroczny Zlot Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego „Obsza 2016”. Podążymy do celu kontynuując rozpoczęte wiosną szkolenie zatytułowane „Dolinami Rzek”, które umożliwiło bliższe poznanie ciekawych obiektów usytuowanych wzdłuż doliny rzeki Wieprz od Łęcznej po jej ujście do Wisły. 

Czytaj więcej...

Kurs "Organizator Imprez na Orientację PTTK"

Zarząd Klubu Organizatorów Turystyki OM PTTK w Lublinie informuje, że kurs na  "Organizatorów Imprez na Orientację PTTK"  rozpocznie się dnia 5 - 6 listopada 2016 r. w sali szkoleniowej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, ul. Rynek 8. Zajęcia praktyczne w terenie przewidziane są na dzień 26 listopada 2016r. Liczba osób jest ograniczona. Osoby, które się zgłosiły proszone są o podanie adresu kontaktowego dla korespondencji. Zapraszamy.

Egzamin dla Przodowników Turystyki Pieszej PTTK i kandydatów

Komisja Turystyki Pieszej OM PTTK pragnie jak co roku umożliwić rozszerzenie uprawnień Przodownika TP oraz przystąpienie do egzaminu na PTP tym Koleżankom i Kolegom, którzy ukończyli kurs PTP a z różnych powodów do egzaminu jeszcze nie przystąpili. Termin egzaminu ustalony został na 19 listopada 2016 r. a termin składania wniosków upływa z dniem 15 października. Jest to jedyny możliwy termin organizacji egzaminu w czwartym kwartale bieżącego roku.

Czytaj więcej...