Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Odznaka krajoznawcza "Miejsca kultu Św. Jana Pawła II"

W 40.lecie otrzymania godności Członka Honorowego PTTK przez Św.Jana Pawła II i przyjęcia przez papieża tej godności, zachęcamy nadal do zdobywania odznaki krajoznawczej "Miejsca kultu Św. Jana Pawła II"                              Regulamin Odznaki Miejsca Kultu Św.Jana Pawła II 

Wzór Książeczki