Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Członkowie Honorowi Oddziału

Zygmunt-Nasalski.jpg

Kolega Zygmunt Nasalski urodził się 12 stycznia 1943 roku w Mołodiatyczach. Po rozpoczęciu studiów historycznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wstąpił w roku 1961 do PTTK i został uczestnikiem rajdów studenckich. PTTK było jednym z pól jego aktywności. Działał m.in. w Lubelskim Klubie Wysokogórskim biorąc udział w szkoleniach skałkowych i wyprawach wysokogórskich……

Czytaj więcej...

Tadeusz-Sobieszek.jpg

Kolega Tadeusz Sobieszek jest w Towarzystwie osobą, której obecność zaświadcza o aktualności hasła przez poznanie do umiłowania kraju... Trudno powiedzieć skąd tak naprawdę dotarła do Tadeusza pasja poznawania kraju. Na przestrzeni lat wędrujemy, poznajemy kraj i region, odchodzimy do obowiązków rodzinnych, powracamy gdy dzieci są już większe, a czasem po śmierci kogoś bliskiego, komu poświęciliśmy lata lub miesiące troski, powracamy poszukując ponownie dla siebie miejsca. Po powrocie odnajdujemy Tadeusza pogłębiającego wiedzę krajoznawczą, z troską wypowiadającego się na temat aktualnej sytuacji w naszym Towarzystwie.

Czytaj więcej...

Janusz-.Zdebski.jpg

Kolega Janusz Zdebski urodził się 8 sierpnia 1944 roku w Krakowie. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego wstąpił w 1960 roku. Od początku związał się z górami i środowiskiem turystów górskich. Jak mówił po latach, jego zainteresowanie górami i - co dalej za tym idzie -jego późniejsza wszechstronna, społeczna działalność na polu turystyki sięgają korzeniami okresu dzieciństwa kiedy to zaczął bywać z rodzicami na wakacjach w Zakopanem. Na dobre rozsmakował się w turystyce górskiej podczas obozów harcerskich u orawskich podnóży Babiej Góry.

Czytaj więcej...

Mieczyslaw-Tokarski.jpg

Kolega Mieczysław Tokarski urodził się 7 lutego 1947 roku w Rudnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Chełmie. Z lat szkolnych w jego pamięci w sposób szczególny zapisała się nauczycielka p. Wiesława Kurek, która jak napisał po latach: w murach Technikum Mechanicznego, w roku 100 - lecia Powstania Styczniowego, wprowadzając mnie w struktury organizacyjne Oddziału Chełmskiego PTTK nauczyła i pokazała piękno Poznawania i Wędrowania.

Czytaj więcej...

Mieczyslaw-Kseniak.jpg

Kolega Mieczysław Kseniak urodził się l stycznia 1944 roku w Wilnie. W 1962 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie. W okresie nauki został członkiem Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego PTTK i wstąpił do drużyny harcerskiej kierowanej przez doświadczonego turystę i instruktora ZHP prof. Tadeusza Dudzińskiego. Uczestniczył w organizowanych obozach krajoznawczych po Polsce (Beskidy, Bieszczady) a także w wycieczkach wokół Lublina.

Czytaj więcej...