Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Komisje Problemowe

Komisja Turystyki Pieszej
  przewodniczący:                  Mateusz Kapitan
  honorowy przewodniczący:   Zdzisław Rydz
  Referat Weryfikacyjny OTP

Komisja Turystyki Górskiej
  przewodniczący:                  Andrzej Nędzyński
  Referat Weryfikacyjny GOT

Komisja Krajoznawcza
 przewodniczący:                   Halina Byczek - Krasucka

Kapituła Odznaczeń
  przewodniczący:                  Wojciech Kowalski
  v-ce przewodniczący:           Wiesław Wiącek
                                            Małgorzata Mokiejewska
                                            Jolanta Rodak
                                            Maria Wiśnioch - Filo