Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Komisje Problemowe

Komisja Turystyki Pieszej
  przewodniczący:                  Jacek Zdenicki
  honorowy przewodniczący:   Zdzisław Rydz
  Referat Weryfikacyjny OTP

Komisja Turystyki Górskiej
  przewodniczący:                  Andrzej Nędzyński
  Referat Weryfikacyjny GOT

Komisja Krajoznawcza
 przewodniczący:                   Wojciech Kowalski

Kapituła Odznaczeń
  przewodniczący:                  Józef Krzyżanowski
  v-ce przewodniczący:           Leszek Warowny
                                            Czesław Cheliński
                                            Maria Wiśnioch
                                            Maria Wiślińska