Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Władze

Władze Oddziału Miejskiego PTTK wybrane na XXI Zjeździe Oddziału w dniu 25 marca 2017r.

Zarzad_OM_-2017.jpg

 ZARZĄD kadencji 2017 - 2020
 Andrzej Wasilewski                  prezes
 Henryk Boguta                         wiceprezes         
 Katarzyna Komisarczuk            wiceprezes urzędujący
 Halina Byczek - Krasucka         sekretarz
 Roman Rodak                          skarbnik
 Barbara Kuśmiderska                członek Prezydium
 Leszek Warowny                      członek Prezydium
 Krystyna Basista
 Elżbieta Blacha
 Małgorzata Ciosmak,
 Wojciech Kowalski
 Zdzisław Rydz
 Zygmunt Śpiewak
 Dariusz Tomaszewski  
 Jacek Zdenicki

KOMISJA REWIZYJNA
 Stanisław Pasikowski               prezes
 Regina Babisz                         wiceprezes
 Sławomir Frynas                      sekretarz
 Maria Mironowicz - Panek
 Małgorzata Mokiejewska
 Andrzej Nędzyński
 Monika Sztuka

SĄD KOLEŻEŃSKI
 Zbigniew Begiełło                     prezes
 Józef Bednarczyk                    wiceprezes
 Adam Kamiński                       sekretarz
 Katarzyna Płaszczewska
 Bernadetta Tokarczyk