Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Władze

Władze Oddziału Miejskiego PTTK wybrane na XXII Zjeździe Oddziału w dniu 10 września 2022r.

Zarzad_OM_2022.jpg

 ZARZĄD kadencji 2022 - 2026
     Andrzej Wasilewski           - Prezes
     Leszek Warowny               - Wiceprezes ds. programowych
     Henryk Boguta                  - Wiceprezes ds. organizacyjnych
     Katarzyna Komisarczuk     - Wiceprezes urzędujący
     Beata Bryk                       - Sekretarz
     Radosław Skuła                - Skarbnik
     Małgorzata Ciosmak         - Członek
     Ewa Jezierska                  - Członek 
     Adam Krzysiek                 - Członek
     Piotr Pawlicki                   - Członek
     Justyna Siljanoska            - Członek 
     Janusz Tkacz                   - Członek
     Dariusz Tomaszewski        - Członek

 KOMISJA REWIZYJNA
     Elżbieta Choina                 - Prezes
     Beata Maciejewska-Musur - Wiceprezes
     Sławomir Frynas               - Sekretarz
     Barbara Kuśmiderska        - Członek
     Maria Mironowicz - Panek  - Członek

 SĄD KOLEŻEŃSKI
     Zdzisław Rydz                  - Prezes
     Adam Kamiński                - Wiceprezes
     Katarzyna Płaszczewska  - Sekretarz
     Krystyna Basista              - Członek
     Mateusz Kapitan               - Członek