Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Porozumienie Oddziałów

Od reformy  terytorialnej  kraju, która  miała  miejsce  w  roku 1975, oddziały PTTK Regionu Lubelskiego utrzymywały nadal więź regionalną. Ułatwiano członkom PTTK pogłębianie wiedzy o regionie, zdobywanie i poszerzanie posiadanych uprawnień turystyczno – krajoznawczych oraz wymianę doświadczeń. Od lat 80 – tych XX wieku środowisko przewodników turystycznych wznowiło organizację mających bogatą tradycję Sejmików Przewodników Turystycznych Regionu Lubelskiego.
Po przemianach ustrojowych roku 1989 powstało dobrowolne Forum Oddziałów PTTK Regionu Lubelskiego. Jego sygnatariusze kontynuowali współpracę wnosząc istotny wkład w  rozpoczęte prace.
Z końcem XX wieku Forum Oddziałów PTTK Regionu Lubelskiego zakończyło działalność a rozpoczęło Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego, nowe  ogniwo statutowe Towarzystwa wychodzące naprzeciw potrzebom organizacyjnym. Członkowie Porozumienia Oddziałów wybrali Radę Porozumienia, której powierzyli funkcję koordynatora współpracy w regionie i reprezentanta w sprawach związanych z tą współpracą. Integrację członków i sympatyków PTTK skupionych w Porozumieniu wspomagają w każdym roku m.in. wspólne inicjatywy o charakterze regionalnym i ogólnopolskim
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Porozumienie Oddziałów Województwa Lubelskiego
Oddział Bazowy – Oddział Miejski w Lublinie im.  A. Janowskiego
20-111 Lublin ul. Rynek 8   tel. 81- 532 49 42

Porozumieni-2018.jpg

 

Kierunki współpracy 2024

Rok Jubileuszowy trwa!

115.lecie powstania Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 2023

Przed VI Regionalną Konferencją Oddziałów PTTK 2022

Współpraca Porozumienia Oddziałów 2021

Powakacyjne refleksje 2020

List Porozumienia Oddziałów na 2020 rok

List z okazji XX- lecia Porozumienia Oddziałów PTTK

List Porozumienia Oddziałów PTTK na rok 2019

List Porozumienia Oddziałów 2018

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Porozumienia Oddziałów 2013 - 2017

Inicjatywy Porozumienia na rok 2017

Rok 2016 Rokiem Krajoznawstwa Polskiego

Wspólne inicjatywy Porozumienia na rok 2015