Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Kurs Przewodników, styczeń - grudzień 2021

Jesienią 2020 roku Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie zapowiedział rozpoczęcie kursu przewodników po „Trójkącie Nałęczów – Kazimierz Dolny - Puławy”. Ograniczenia wprowadzone  pod koniec roku wraz z narastającą  pandemią COVID - 19 postawiły organizację tego kursu pod znakiem zapytania. Z woli członków PTTK, którzy postanowili wykorzystać trudny czas  na pogłębianie  wiedzy dla  rozszerzania posiadanych już uprawnień, kurs  rozpoczął się w listopadzie.  Pierwsze i kolejne wykłady odbywały się zdalnie.                  Zdjęcia w galerii

Uczestnicy studiowali bogatą literaturę przewodnikową i przekazywane materiały szkoleniowe. W styczniu rozpoczęły się zajęcia w terenie (10 wyjazdów terenowych). Na początek sięgano do dziejów Lublina i Regionu Lubelskiego, w które wpisywali się królowie i znakomite polskie rody.  Średniowieczne szlaki handlowe, krajobrazy Wyżyny Lubelskiej, obszary chronionego krajobrazu na Powiślu, miejsca kultu religijnego, miejsca pamięci narodowej, cenne obiekty architektury i zasłużeni mieszkańcy naszego regionu to wybrane tematy, którym poświęcono wiele miejsca w 2021 roku.  Organizatorzy kursu, a więc: Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie oraz udzielający wsparcia Zarząd Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. M. St. Pajdowskiego,  serdecznie dziękują osobom które społecznie włączyły się do prowadzonego szkolenia przekazując wiedzę z różnych dziedzin przewidzianych w programie kursu. Bardzo serdecznie dziękujemy wykładowcom, którymi byli : kol. kol. Krystyna Basista, Dorota Chyl, Katarzyna Komisarczuk, Tomasz Nadolski, Maria Mironowicz – Panek, Andrzej Wasilewski, Wiesław Wiącek, Maria Wiśnioch – Filo. Serdeczne podziękowania należą się gospodarzom obiektów zabytkowych: o.o. dominikanom w Lublinie, proboszczom parafii w Kurowie, Końskowoli i Klementowicach oraz gminom Kurów i Końskowola. Dziękujemy za udostępnienie uczestnikom kursu obiektów wraz ze znajdującymi się cennymi pamiątkami przeszłości oraz przybliżenie ich historii.
W imieniu organizatorów
Kierownik kursu  dr Andrzej Wasilewski