Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego